Pionkullen 7 veckor

Tans & Tins Top Brass "Brasse"
Födelsevikt: 355g  Dagens vikt: 3840g

7vbrassesitt

7vbrassesta

Tans & Tins Bowl Of Beauty "Charma" (fd "Beauty")
Födelsevikt: 340g  Dagens vikt: 3640g

7vbeautysitt

7vbeautysta

Tans & Tins Lord Cavin  "Cavin"
Födelsevikt: 350g  Dagens vikt: 3560g

7vcavinsitt

7vcavinsta

Tans & Tins James Pillow "James"
Födelsevikt: 345g  Dagens vikt: 3440g

7vjamessitt

7vjameshuv

7vcharmasta

Tans & Tins Coral Charm "CC"  (fd "Charma")
Födelsevikt: 325g  Dagens vikt: 550g

7vcharmasitt

7vcharmahuv

7vcharmasta

Tans & Tins Best Man "Manne"
Födelsevikt: 335g Dagens vikt: 3340g

7vmannesitt

7vmannehuv

7vmannesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Tans and Tins. Alla rättigheter förbehållna.