Pelargonkullen 10 veckor
( de 2 som är kvar hos oss)

alanskylt

"Alan"

10halvalanhuvram

10halvalansta

aoskylt

"Lucy"
stannar hos oss

10halvlucyhuvram

10halvlucyhuv2

10halvlucysta2

Vikter:

Alan idag 5600g, vid födseln 320g

Lucy idag 5200g, vid födseln 280g

 

 

Copyright © 2024 Tans and Tins. Alla rättigheter förbehållna.