"Lollo" (fd Celia)
flyttar till Sara Liljedahl, Vårby

 


"Fabian"

 ***********************************

Vikter:

Alan idag 3100g, vid födseln 320g

Bill idag 3500g, vid födseln 350g

Lollo idag 3050g, vid födseln 330g

Dylan idag 3000g, vid födseln 330g

Lucy idag 3050g, vid födseln 280g

Fabian idag 3400g, vid födseln 315g

Copyright © 2023 Tans and Tins. Alla rättigheter förbehållna.